პ. ინგოროყვას ქ. №8 
      თბილისი 380108.
      ტელ: +99532 93-29-21
      ფაქსი: +99532 93-45-30
ელფოსტა: kartuliena@ice.ge