ფინანსური მთარგმნელობითი მომსახურება

Lingua Translations უზრუნველყოფს ფინანსურ მთარგმნელობით სერვისებს წამყვანი კომპანიებისთვის, ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, საკონსულტაციო ფირმებისთვის და ფიზიკური პირებისთვის მსოფლიოს მასშტაბით.

პროფესიონალური ფინანსური თარგმანი

ფინანსურ თარგმანში ტერმინოლოგიის  გაგება და მისი სწორად გამოყენება შეიძლება იყოს განსხვავება ხელსაყრელი ხელშეკრულების ხელმოწერასა და მნიშვნელოვან ბიზნეს გარიგებას შორის. ამ მიზეზით, ჩვენს გუნდში გვყავს მხოლოდ ისეთი თარჯიმანები, რომელთაც აქვთ შესაბამისი გამოცდილება ფინანსურ სექტორში.

ფინანსური დოკუმენტები რომლებსაც ჩვენ ვთარგმნით, მოიცავს:

 • ფინანსური ანგარიშები

 • საკრედიტო ანგარიშები

 • საბანკო ანგარიშები

 • კაპიტალის კვლევა

 •  წლიური ანგარიშები

 • საკრედიტო ა კაპიტალის კვლევა

 • ფიქსირებული შემოსავლის კვლევამ

 • ოგებისა და ზარალის ანგარიშები

 •  ბალანსი

 • საინვესტიციო დოკუმენტები  და საფინანსო თარგმანი
   

ბანკები და ფინანსური ინსტიტუტები დიდი გამოწვევის წინაშე დგანან როდესაც ისინი აბიჯებენ უცხოურ ბაზრებზე რადგან მათ უნდა მოახდინონ თავიანთი პროდუქციისა და მომსახურების ადაპტირება მიზნობრივი ლოკალიზაციის უზრუნველსაყოფად და უზრუნველყონ  მათი მიერ შესრულებული მოქმედებების შეესაბამისობა ადგილობრივ ფინანსურ რეგულაციებთან.

კომპანიები მთელს მსოფლიოში ეძებენ აქციების ყიდვისა და გაყიდვის საუკეთესო შესაძლებლობებს, რათა გაზარდონ თავიანთი აქციონერების მოგება.

Lingua Translations სპეციალიზირებულია  ბანკების, საინვესტიციო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტებისთვის მაღალკვალიფიციური ფინანსური თარგმანის მომსახურებაში. მრავალეროვნული კომპანიებისთვის, ფინანსური თარგმანი არის პრიორიტეტი იმისათვის, რომ ეფექტურად განახორციელოს უცხოურ ბანკებთან და ფინანსურ პირებთან ურთიერთობები და  მიაწვდინონ შესაბამისი ინფორმაცია თავიანთ აქციონერებსა და პარტნიორებს.

ექსპერტი ფინანსურ თარგმანში

ფინანსური ტერმინოლოგია რთულია და მოითხოვს ღრმა ცოდნას მოცემულ სფეროში. არასწორმა საფინანსო თარგმანმა შეიძლება სერიოზულად შეაფერხოს თქვენი ბიზნესი. Lingua Translations აქვს დიდი გამოცდილება ფინანსურ თარგმანში და ესმის ბიზნესის არსი. ჩვენი ფინანსური თარჯიმანებს აქვთ დიდ ბრიტანეთში მსოფლიოს წამყვან ბანკებში მუშაობის გამოცდილება. ჩვენ გთავაზობთ ეფექტურ და საიმედო პროფესიონალურ ფინანსურ თარგმანს, რომელიც მოიცავს ობლიგაციების, საგადასახადო, სავაჭრო რეგულაციების და სხვა საკითხების შესახებ ანგარიშების თარგმნას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით Email: info@Lingua.ge

+(995 32) 24922 11

© 2018 by Arturas Rozitas. Copyright, Lingua Translations.