პროფესიონალი მთარგმნელობითი სააგენტო
მთარგმნელობითი სერვისები

,,Lingua Translations,, მსოფლიოს მასშტაბით გთავაზობთ მთარგმნელობითი მომსახურების სრულ სპექტრს. ჩვენი სპეციალიზაცია მოიცავს  დოკუმენტაციის  მაღალხარისხოვან მთარგმნელობით მომსახურებას. ჩვენი მთარგმნელობითი სააგენტო წარმოადგენს მულტი სექტორული ენის სერვისების მიმწოდებელს  და მრავალ დარგში აქვს დიდი ხნის გამოცდილება.

ზეპირი მთარგმნელობითი სერვისები

,,Lingua Translations,, გვთავაზობთ სხვადასხვა სახის ზეპირ მთარგმნელობით მომსახურებას, რომელიც აკმაყოფილებს (და ხშირად აღემატება) ჩვენი კლიენტების ფართოდ განსხვავებულ მოთხოვნებს. არ აქვს მნიშვნელობა ეს კონფერენციის სინქრონული თარგმანია თუ ბიზნეს შეხვედრის თანმიმდევრული თარგმანი, ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს იდეალურ ინტერპრეტატორებს თქვენი საჭიროებისდა მიხედვით.

 

ტრანსკრიფციის
სერვისები

ჩვენ გთავაზობთ ტრანსკრიფციის სერვისებს, რომლებიც გადააჭარბებენ თქვენს მოთხოვნებს!

თუ თქვენ გაქვთ ვიდეო, რომელიც გსურთ რომ სტენოგრამულად გაშიფროთ, ინტერვიუ, რომლის ტრანსკრიფციაც სასწრაფოდ უნდა მოხდეს  ან წრაფი კარნახი, რომელიც უნდა ჩაიწეროს პროფესიონალურად როგორც მოხსენება,

ჩვენ აქ ვართ რომ გაგიწიოთ შესაბამისი დახმარება!

 

ჩვენ შესახებ

 

+(995 32) 24922 11

© 2018 by Arturas Rozitas. Copyright, Lingua Translations.