ვებ-გვერდის მთარგმნელობითი სერვისები

Lingua Translations უზრუნველყოფს მრავალენოვანი ვებ-გვერდის მთარგმნელობით მომსახურებას. ძალიან ბევრი კომპანიისთვის, მაღალი ხარისხის ვებსაიტი არის მათი ფუნქციის ძირითადი წერტილი, რისი მეშვეობითაც ისინი წარმოადგენენ თავიანთ კომპანიას მთელს მსოფლიოში. სხვადასხვა ენაზე თარგმნის გარეშე, ბევრი მომგებიანი ბაზარი მთელს მსოფლიოში სამუდამოდ დარჩებოდა აუთვისებელი.

Lingua Translations იყენებს ექსპერტთა გუნდს, რომლებიც არღვევენ ამ საზღვრებს და აკავშირებენ ერთმანეთს კომპანიებს, რომელთა 50% -ი ინტერნეტ მომხმარებელია და რომელებთაც არ შეუძლიათ ინგლისურად ლაპარაკი ან რომელთა მშობლიურ ენასაც არ წარმოადგენს ინგლისური ენა.

ენის პერსპექტივიდან გამომდინარე, Lingua Translations გამოიყენებს იმ თარჯიმნებს, რომლებიც სპეციალიზებული არიან შესაბამის სფეროში, რასაც სათარგმნი მასალა მოითხოვს, რათა უზრუნველყონ სპეციალიზებული ტერმინოლოგიის სწორად გამოყენება და რათა მიაღწიონ და ხმა მიაწვდინონ კონკრეტულ ქვეყანაში სამიზნე ბაზარს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით Email: info@Lingua.ge

+(995 32) 24922 11

© 2018 by Arturas Rozitas. Copyright, Lingua Translations.