სამედიცინო მთარგმნელობითი მომსახურება

ეძებთ ზუსტ და მაღალხარისხიან სამედიცინო თარგმანს? Lingua Translations არის წამყვანი პროვაიდერი სამედიცინო მთარგმნელობითი სერვისების ფარმაცევტული სექტორებისთვის. ჩვენი ექსპერტიზა მოიცავს ფართო სპექტრს ისეთი სფეროების შესახებ, როგორებიცაა ბიოტექნოლოგია, ნეიროქირურგია, სტომატოლოგია და ვეტერინარია.

ჩვენ ვიცით, რომ სიზუსტის მკაცრად დაცვა აუცილებელია სამედიცინო თარგმნისას, რადგან ის ეხება ხალხის ჯანმრთელობას. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი სააგენტოს თარჯიმნებს სამუშაო გამოცდილება აქვთ ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში.

მთარგმნელობითი სერვისები
  • ანგარიშები და კვლევები

  • აღჭურვილობა სახელმძღვანელოები

  • და სადაზღვევო ინფორმაცია

  • ჟურნალები

  • ბროშურები

  • პროგრამული უზრუნველყოფა

  • ტერმინოლოგიური სიტყვარები

  • ფარმაცევტული თარგმანი          
                                                                                                                       

წამლებისა და სამედიცინო  მოწყობილობების დისტრიბუციამ ქალაქს გარეთ კიდევ უფრო გაზარდა მოთხოვნილება სამედიცინო თარგმნით მომსახურეობაზე. იმისათვის, რომ მოხდეს პროფესიონალებისა და პაციენტების ინფორმირება მათი პროდუქტის სარგებლიანობაზე, ფარმაცევტულ კომპანიებს ესაჭიროებათ, რომ თარგმნონ კლინიკური კვლევის ანგარიშები, მედიკამენტების კატალოგები და მარკეტინგული მასალები. ჩვენს ქსელში არსებულ თარჯიმანებს გააჩნიათ ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში წინასწარ გამოცდილებას და ისინი ეტაპობრივად ეცნობიან ყოველ ახალ განვითარებას.

მრავალენოვანი სამედიცინო თარგმანები
Lingua Translations ასევე გთავაზობთ სამედიცინო ინტერპრეტაციის სერვისებს, სამედიცინო ტრანსკრიპციის მომსახურებას და სამეცნიერო თარგმანს, სამედიცინო კვლევის თარგმანს და ფარმაცევტულ თარგმანს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით Email: info@Lingua.ge

+(995 32) 24922 11

© 2018 by Arturas Rozitas. Copyright, Lingua Translations.