მთარგმნელობითი სერვისები

ფასები

თარჯიმანთა ბიურო „ლინგუა“ გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:

თ ა რ გ მ ა ნ ი

 

შესაძლებელია ენათა შემდეგი კომბინაციები

სხვადასხვა ტიპის სათარგმნი მასალა

(ტექნიკური, მხატვრული, იურიდიული,  კერძო მიმოწერები, და სხვა)

 

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება

ინგლისურიდან ქართულად და პირიქით

1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 8-15 ლარი

რუსულიდან ქართულად დაპირიქით1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 8-15 ლარი

ფრანგულიდან ქართულად დაპირიქით1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 12-15 ლარი

გერმანულიდან  ქართულად და პირიქით1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 8-15 ლარი

იტალიურიდან ქართულად და პირიქით1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 8-15 ლარი

ესპანურიდან ქართულად და პირიქით1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო12-15 ლარი

სომხურიდან ქართულად და პირიქით1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო12-20 ლარი

აზერბაიჯანულიდან ქართულად და პირიქით1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო15-20 ლარი

თურქულიდან ქართულად და პირიქით1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო12-15 ლარი

უკრაინულიდან ქართულად და პირიქით1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო8-15 ლარი

ბერძნულიდან ქართულად და პირიქით1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო12-15 ლარი

ებრაულიდან ქართულად და პირიქით1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო15-25 ლარი

არაბულიდან ქართულად და პირიქით1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 16-25 ლარი

 

 

მომსახურების სხვა  სახეები:

 

მომსახურება

ერთეული

ფასი

ტექსტის აკრეფა  ქართულ ენაზე1 გვერდი, 12 შრიტით და 1.5 გაშლით  (1800 სომბოლო)1,50 ლარი

ტექსტის აკრეფა  რუსულ ენაზე1 გვერდი, 12 შრიტით და 1.5 გაშლით (1800 სომბოლო)2,00 ლარი

ტექსტის აკრეფა  ინგლისურ ენაზე1 გვერდი, 12 შრიტით და 1.5 გაშლით (1800 სომბოლო)2,00 ლარი

აკრეფილი ტექსტის კორექტირება და ამობეჭდვა1 გვერდი0,50 ლარი

თარგმნილი ტექსტის შესწორება და კორექცია1 გვერდი3,00 - 5.00 ლარი

პრინტერით ამობეჭდვა1–10 გვერდამდე

 

0,30 თეთრი10 გვერდიდან ზემოთ

 

0,20 თეთრილამინირებამცირე ზომის

 

1,00 ლარიA5 ზომის

 

2,00 ლარიA4 ზომის

 

3,00 ლარიაკინძვა0,6 მმ ზამბარით

 

2,00 ლარი 0,10 მმ ზამბარით

 

3,00 ლარი 0,14 მმ ზამბარით

 

4,00 ლარი ფერად პრინტერზე ამობეჭდვასრული დათვირთვის სურათი 1 გვ.

 

6,00 ლარი A5 ზომის 1 გვერდი

 

4,00 ლარი ბლანკები 1 გვერდი

 

1,00 ლარი სკანირება1 გვერდი

 

0,50  ლარი ინტერნეტით სარგებლობა 

 

1 ლარი

ინტერნეტით მოპოვებული მასალის ამობეჭდვა1 გვერდი0,30 ლარი

მეილის გაგზავნა 

 

1,00 ლარი CD ჩაწერა 

 

3,00 ლარი ქსეროასლების გადაღება1 გვერდი

 

0,10 ლარიფაქსის გაგზავნარუსეთი და ევროპის ქვეყნები 1 გვ.

დსთ ქვეყნები

2,00 ლარი

2,50 ლარი

 

+(995 32) 24922 11

© 2018 by Arturas Rozitas. Copyright, Lingua Translations.