ტექნიკური მთარგმნელობითი სერვისები

Lingua Translations უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის, საიმედო და პროფესიული ტექნიკურ თარგმანს მთელს მსოფლიოში. ტექნიკური თარგმნა ითხოვს შესაბამის ცოდნას ტერმინოლოგიას და იმ სფეროს, რომელზეც თარგმნილი მასალა ეხება, რადგან ნებისმიერი შეცდომა შეიძლება გახდეს მომხმარებელთა სარისკო მდგომარეობის გამომწვევი მიზეზი.
ტექნიკური თარგმანი უკავშირდება დოკუმენტების სხადასხვა სახეს, რომელიც მოიცავს ტექნოლოგიურ და სამეცნიერო საგნებს. მატერიალური მახასიათებლები, სამოქმედო სახელმძღვანელოები და ტემნიკური მოხსენებები არის ყველაზე გავრცელებული.

ის სფეროები, რომლის ტექნიკურ თარგმანს ჩვენ გთავაზობთ მოიცავს:

 • აეროტექნიკა

 • აუტო სექტორი

 • ენერგია

 • IT

 • მანქანები

 • ელექტრონიკა

 • ტელეკომუნიკაციები

 • სამთო საქმიანობა

 • ნავთობისა და გაზის ექსტრაქცია

 • ელექტრო ენერგიის ინსტრუმენტები და ავტომატიკა

 • წარმოება

 • ტექნიკური ტერმინოლოგია

აუცილებელია, რომ სწორი ტექნიკური ტერმინოლოგია იქნეს გამოყენებული თარგმანებში. ჩვენს თარჯმანებს აქვთ დიდი გამოცდილება შესაბამის სფეროში ,რომელიც ზემოთ არის მოცემული.

ჩვენი მთარგმნელობითი კომპანია უზრუნველყოფს თარგმანს, რომელიც არის ზუსტი  და იყენებს სწორ ტერმინოლოგიას მოცემულ სფეროში.

კომპანიები იმყოფებიან მუდმივი ევოლუციის ქვეშ, რათა მოახდინონ ყველაზე დახვეწილი პროდუქტის მიწოდება და კონკურენტებზე კონკურენციის გაწევა. მსოფლიოს მასშტაბით მათი პროდუქტების გასაყიდად, აღნიშნულ კომპანიებს ესაჭიროებათ კატალოგების და სახელმძღვანელოების თარგმნა რამდენიმე ენაზე. ჩვენი გუნდი მუშაობს სხვადასხვა ენებზე, რათა ეს ყოველივე შესაძლებელი გახდეს.

სხვა მთარგმნელობითი მომსახურება, რომელსაც გთავაზობთ, მოიცავს შემდეგს:
 • ენერგეტიკული თარგმანი

 • პროდუქტის მომხმარებლის სახელმძღვანელოები

 • საინჟინრო თარგმანები

 • პროგრამული ლოკალიზაცია

 • საწარმოო თარგმანი

 • ტექნიკური სახელმძღვანელოები

 • ჩვენი პროფესიონალი თარჯიმანები არიან ექსპერტები ისეთ სფეროებში როგორიცაა ინჟინერია, IT და ქიმია.  

 • ჩვენი დოკუმენტის თარგმანი, მათ შორის ტექნიკური ფაილები შეესაბამება ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის მკაცრ პროცედურებს, რათა უზრუნველყონ მუდმივად მაღალი ხარისხის მომსახურება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით Email: info@Lingua.ge

+(995 32) 24922 11

© 2018 by Arturas Rozitas. Copyright, Lingua Translations.